Katarína Janečková

štvrtok, 11. apríl 2013sobota, 13. apríl 2013 | Atelier Babylon

Je naozaj málo takých autorov, ktorých obrazy by sálali to, čoho je v súčasnom umení najmenej – šport a sex. A je fascinujúce, že napriek do oka bijúcej explicitnosti sa to deje nevtieravým    a úprimným spôsobom.

Autorka Katarína Janečková na prvý pohľad naozaj nepodlieha depresiám a je veľmi dobrou pozorovateľkou a to čo vidí vo svojom okolí dychtivo prenáša na plátno.

Na druhej strane jej tvorba vychádza z takmer fyzickej potreby maľovať a kresliť, ako inak, len to čo má rada, akoby sa maľbou dala prežívať a pripomínať bezstarostnosť, ktorá nám v bežnom živote chýba. Akási sebabulvarizácia však nie je sebareflexiou, ale komentárom k vlastnému prirodzenému životu a nenúteným nastavením zrkadla spoločnosti.

Opäť však nejde o kritické zrkadlo, ale o snahu explóziou farieb a voľnými ťahmi štetca vyburcovať v divákovi návrat k už zažitým nerestiam z jediného dôvodu, lebo je to super!

Momentálne Katarína študuje na VŠVU v poslednom magisterskom ročníku u profesora Ivana Csudaia a pracuje na svojej diplomovej práci, v ktorej typické plážové výjavy a atribúty bohémskeho života oťažievajú pod nánosom bolestnejších udalostí v autorkinom živote a dostávajú tak nový význam.

z textu Juliusa Barcziho pre vystavu "Lone Wolf, Cub and World Champion", SOGA

Katarína Janečková

Ateliér Babylon